• f
 • r
 • f
 • f

DECAL MÃ VẠCH

 • f
 • y
 • 7
 • t
 • TEM NHÃN TRÀ SỮA
 • DECAL TEM NHÃN VÀNG TRANG SỨC
 • r
 • IN TEM NHÃN THEO YÊU CẦU

MỰC iN MÃ VẠCH

 • t
 • r
 • f

MÁY iN BiLL - HÓA ĐƠN

 • Máy in bill để bàn Bixolon- SRP 302ESK
 • Máy in bill để bàn Bixolon- SRP 302K
 • Máy in bill nhiệt Hàn Quốc Sewoo SLK-TS400 USB
 • Máy in bill nhiệt Sewoo SLK-T20EB
 • Máy in bill không dây sewoo LK-P21
 • Máy in bill/label di động Bixolon SPP R310
 • Máy in bill/label di động Bixolon SRP R330II

MÁY QUÉT MÃ VẠCH

 • Máy quét mã vạch 2D có dây Opticon OPI 3601
 • Máy quét mã vạch 2D không dây Delfi Scan DS8178
 • Máy quét mã vạch 1D không dây Delfi M71
 • Máy quét mã vạch Delfi Scan O55
 • g
 • Máy quét mã vạch 1D có dây Opticon OPR-3201
 • Máy quét mã vạch 1D có dây Delfi Scan C45
 • Máy quét mã vạch 2D có dây Delfi Scan C91

MÁY KIỂM KHO

 • Thiết bị kiểm kho PDA Delfi Mira
 • Thiết bị PDA Point Mobile PM200
 • Thiết bị PDA Point Mobile PM85
 • Thiết bị PDA Point Mobile PM90

KỆ HÀNG SIÊU THỊ

 • Kệ hàng siêu thị
 • Kệ hàng tạp hóa
 • giá kệ siêu thị